Pre ohodnotenie bytu sú potrebné nasledovné podklady:

  1. List vlastníctva – aktuálny (môže byť vytvorený cez katasterportal.sk), resp. identifikácia nehnuteľnosti
  2. Kópia z katastrálnej mapy na pozemky, na ktorých stojí dom, v ktorom sa byt nachádza (môže byť vytvorená cez katasterportal.sk); tento podklad nie je bezpodmienečne nutný, nakoľko ho môže vyhotoviť aj znalec
  3. Doklad o veku domu (vydá správca domu, spoločenstvo vlastníkov, resp. mestský/obecný úrad), alebo kópia kolaudačného (užívacieho) rozhodnutia. Pokiaľ ide o byt vytvorený nadstavbou alebo vstavbou, tak sú potrebné doklady o veku objektu jednak pre dom, jednak pre byt (nadstavbu alebo vstavbu)
  4. Nadobúdacie doklady aktuálneho vlastníka bytu (napr. kúpna zmluva)
  5. Pôdorys bytu (tento podklad nie je bezpodmienečne nutný)

Pokiaľ niektoré z dokladov neexistujú a nie je možné ich zaobstarať, odporúčam Vám ďalší postup osobne prekonzultovať so znalcom.