Pre ohodnotenie rodinného domu sú potrebné nasledovné podklady:

  1. List vlastníctva – aktuálny (môže byť vytvorený cez katasterportal.sk) resp. identifikácia nehnuteľnosti
  2. Kópia z katastrálnej mapy na pozemky, na ktorých stojí dom, vrátane priľahlých pozemkov (môže byť vytvorená cez katasterportal.sk); tento podklad nie je bezpodmienečne nutný, nakoľko ho môže vyhotoviť aj znalec
  3. Doklad o veku domu – kópia kolaudačného (užívacieho) rozhodnutia, resp. potvrdenie obce o veku objektu; v prípade prístavby alebo nadstavby domu aj doklady o veku týchto častí objektu
  4. Projektová dokumentácia stavby (vrátane prístavby alebo nadstavby, ak boli tieto realizované)

Pokiaľ niektoré z dokladov neexistujú a nie je možné ich zaobstarať, odporúčam Vám ďalší postup osobne prekonzultovať so znalcom.